Writing Marketing Plan 4.0 for Non-Marketers

หลักสูตรแผนกลยุทธ์ : 10 ขั้นตอนเขียนแผนการตลาดยุค 4.0 

Writing Marketing Plan 4.0 for Non-Marketers  

รุ่น 20 : เสาร์ที่ 24 – อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 (2 วัน) เวลา 10.00 – 16.30 น. 

สถานที่ : 2Pa Home Training Center ทูป้า โฮมเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ซ.พระรามเก้า 51 (หลัง ม.รามคำแหง) 

 

หลักสูตร “10 ขั้นตอน เขียนแผนการตลาด ยุค 4.0" ช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีทำแผนกลยุทธ์การตลาด ยุค 4.0 แบบจับมือเขียนทุกขั้นตอน

สอนจากประสบการณ์จริงของนักการตลาด ผู้บริหารระดับสูงที่ลงมือทำจริงมาตลอดชีวิตการทำงาน

ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Strategy Tools) ช่วยให้แผนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้คุณมั่นใจนำไปใช้งานได้ตลอดชีวิต 

 

เนื้อหาเข้มข้น  2 วัน  ดังนี้ 

 1. เรียนรู้ 10 องค์ประกอบในหลักการเขียนแผนการตลาด 

2. กำหนด Vision, Mission, วัตถุุประสงค์การตลาด Setting Marketing Objectives ของธุรกิจ

3. ประมาณการณ์ยอดขายด้วย HOOF Approach ที่ทำให้คุณมี logic ในการตั้งยอดขายที่

    Realistic มากขึ้น

4. วิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันในตลาด Competitor Analysis

5. วิเคราะห์ธุรกิจด้วย SWOT Analysis เพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ธุรกิจคุณให้ถ่องแท้ 

6. เรียนรู้กลยุทธ์ STP Strategy ช่วยคุณวิเคราะห์การแบ่งส่วนตลาด Market 

    Segmentation กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย Target Customer และวางตำแหน่งทางการ

    ตลาด Positioning ให้เหมาะสมกับสินค้าและธุรกิจคุณ 

7. เรียนรู้ ANSOFF Model ที่ช่วยค้นหาไอเดียในการขยายตลาดและขยายลูกค้า ให้สินค้าและ

    บริการของคุณเติบโตอย่างมีทิศทาง 

8. กำหนดกลยุทธ์การตลาด Marketing Strategy : 4Ps Strategy กลยุทธ์ที่เป็นหัวใจ

   ของแผนการตลาด 

9. เรียนรู้ New Customer Path: 5As Model & Touch Points กระบวนการตัดสินใจซื้อ

      แบบใหม่ ในยุค 4.0 ที่แม้แต่นักการตลาดอาจจะไม่รู้ 

10. เขียนแผนการตลาดครอบคลุม 4Ps, แผนปฏิบัติงานประจำปีและรายเดือน Yearly &   

      Monthly Action Plan 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าฝึกอบรม

1 สอนให้คุณเขียนแผนการตลาดของธุรกิจคุณ และพร้อมนำไปปฎิบัติ ใช้งานได้ทันที

2 ได้เรียนรู้และฝึกเครื่องมือกลยุทธ์ Strategy Tools ใช้ได้จริงในการวางแผนการตลาด และ Template แผนการตลาด ที่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต 

3 แผนปฎิบัติการประจำปีและรายเดือน Yearly & Monthly Action Plan ที่ช่วยให้คุณมีทิศทางในการทำงาน

4 ได้รับแนะนำจากผู้สอน ตัวจริงที่มีประสบการณ์ตรงในการทำแผนการตลาดที่มียอดขายระดับแสนล้าน 

 

ผู้ที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้ 

 

เจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน 

คนที่ไม่ได้เป็นนักการตลาด แต่ต้องทำงานด้านนี้

นักการตลาดที่ต้องการเรียนรู้ Strategy Tools ใหม่ๆ

คนที่อยากทำธุรกิจของตัวเอง

คนที่มีขายของอยู่แล้ว อยากขายดียิ่งขึ้น

คนที่อยากเรียนรู้การตลาด เพื่อใช้ในอนาคต

องค์กรที่อยากส่งทีมงานมาเพิ่มเติมความรู้ด้านการตลาด 

 

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการฝึกอบรม โดย 

 

อาจารย์ ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าทับทิม) อดีต Marketing Director ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลการตลาดของ 3 ห้างดัง ทั้ง Big C, Tesco Lotus และ Makro รวมกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ทำงานการตลาด ดูแลทีมขาย ดูแลแบรนด์สินค้าบริษัทดังๆ ทั้งของกินของใช้ อาทิ เนสท์เล่ โอสถสภา ผ้าอนามัยโซฟี โฟร์โมสต์ โยโมสต์ Eversense, Personal Care, Household Products, Sole Distributor Unilever รวมมากกว่า 15 ปี ซึ่งการอบรมนี้ เน้นฝึกการเขียนแผนการตลาด, เทคนิคการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด ได้ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน พร้อมคําแนะนําอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

 

** ดูประวัติและประสบการณ์การทำงานผู้สอน Search Google หาชื่อ ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง ได้เลย เพียบ และ อ.ปริยานุช ยังรู้จักกันในชื่อ ป้าทับทิม หนึ่งในสองป้า ที่รู้จักกันดี ในนาม “ป้าชมพู่ ป้าทับทิม จากเวที Thailand’s Got Talent”  

 

ปัจจุบัน อ. ปริยานุช (โค้ชป้าทับทิม) Certified Masterclass Business Model Innovation & Value Proposition Design จากเจ้าของลิขสิทธิ์ Strategyzer Licensed BMC VPD

ยังเป็น Professional Certified Coach (PCC) ประกาศนียบัตรโค้ชอาชีพที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA และ Certified Brain-Based Coaching & Results Trained Coach จาก NeuroLeadership Institute (NLI) by David Rock, Australia รวมทั้งได้ประกาศนียบัตรลิขสิทธิ์ Assessment Tools ที่เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาบุคคล อาทิ Certified MBTI Practitioner ลิขสิทธิ์ของ CPP, USA และ Certified SpotLight – Facet 5 Practitioner, USA อีกด้วย

 

วันที่อบรม           :เสาร์ที่ 24 – อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 (2 วัน) เวลา 10.00 - 16.30 น.

สถานที่อบรม       :    2Pa Home Training Center ซ.พระรามเก้า 51 (หลัง ม.รามคำแหง) 

กลุ่มเล็ก รับไม่เกิน 3 คน เพื่อรักษาระยะห่าง Social Distancing ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

แนวทางการอบรม :   เน้น ฝึกปฎิบัติเขียนแผนจริงแต่ละขั้นตอน 70% และ บรรยาย 30% 

                                  เพื่อให้ได้แผนงานกลับไปทำงานได้หลังจบการอบรม 

 

ค่าอบรม :     ราคาพิเศษสู้โควิด Covid Price ท่านละ 15,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 

จากราคาปกติ ท่านละ 18,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 

เมื่อสมัครและชำระค่าอบรม ไม่เกิน ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 

 

** กรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

* สามารถจัด In-house หรือ Private Group องค์กรเดียวกัน ตามวันเวลาที่ผู้เรียนสะดวก ติดต่อรายละเอียดจากผู้สอนได้ 

 

วิธีการชำระเงินค่าอบรม  

โอนเข้าบัญชี  ธนาคารกสิกรไทย   เลขที่บัญชี  665-2-12784-1

ชื่อบัญชี  บจก. ทูป้า คอนซัลติ้ง แอนด์ โค้ชชิ่ง

และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่  e-mail : napariyanuch@gmail.com 

ฝ่ายการเงิน ติดต่อ ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (ทับทิม) โทร 081-644-9508 

 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน กรณีไม่เข้าร่วมอบรม 

** ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า 

 

กรณีนิติบุคคล จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ในนามของ 

บริษัท ทูป้า คอนซัลติ้ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

141/2  ซอยพระรามเก้า 51 (เสรี 6) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0105558052863

 

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง : 

ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง  โทร 081 644 9508  Line ID : @2pacoaching   

e-mail : napariyanuch@gmail.com  www.2PaCoaching.com

http://www.facebook.com/2PaCoaching  

 

 

Visitors: 33,580