Writing Marketing Plan 4.0 for Non-Marketers

หลักสูตรแผนกลยุทธ์ : 10 ขั้นตอนเขียนแผนการตลาด

Writing Marketing Plan  for Non-Marketers  

หลักสูตร “10 ขั้นตอน เขียนแผนการตลาด" จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีทำแผนกลยุทธ์การตลาด ยุค 4.0 แบบจับมือเขียนทุกขั้นตอน สอนจากประสบการณ์จริงของนักการตลาด ผู้บริหารระดับสูงที่ลงมือทำจริงมาตลอดชีวิตการทำงาน ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Strategy Tools) ช่วยให้แผนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้คุณมั่นใจนำไปใช้งานได้ตลอดชีวิต   

หลักสูตร 2 วัน เนื้อหาเข้มข้น ดังนี้  

1. เรียนรู้ 10 องค์ประกอบในหลักการเขียนแผนการตลาด 

2. กำหนด Vision, Mission, วัตถุุประสงค์การตลาด Setting Marketing Objectives ของธุรกิจ

3. ประมาณการณ์ยอดขายด้วย HOOF Approach ที่ทำให้คุณมี logic ในการตั้งยอดขายที่ Realistic มากขึ้น

4. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ด้วย Five Forces Model - Porter 

5. วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน ด้วย Rating Competitive Position 

6. วิเคราะห์ธุรกิจด้วย SWOT Analysis เพื่อเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ธุรกิจคุณให้ถ่องแท้ 

7. กำหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจคุณ ด้วย Three Generic Strategies

8. เรียนรู้ ANSOFF Model ที่ช่วยค้นหาไอเดียในการขยายตลาดและขยายลูกค้า ให้สินค้าและบริการของคุณเติบโตอย่างมีทิศทาง 

9. เรียนรู้ 4Ps Strategy หัวใจของกลยุทธ์การตลาด 

 

10. เขียนแผนการตลาดครอบคลุม 4Ps, แผนปฏิบัติงานประจำปีและรายเดือน Yearly & Monthly Action Plan 

 

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าฝึกอบรม

 

• สอนให้คุณเขียนแผนการตลาดของธุรกิจคุณ และพร้อมนำไปปฎิบัติ ใช้งานได้ทันที

 

• ได้เรียนรู้และฝึกเครื่องมือกลยุทธ์ Strategy Tools ใช้ได้จริงในการวางแผนการตลาด และนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต 

 

• แผนปฎิบัติการประจำปีและรายเดือน Yearly & Monthly Action Plan ที่ช่วยให้คุณมีทิศทางในการทำงาน

 

• Template แผนการตลาด ที่นำไปใช้ได้ตลอดไป

 

• ได้รับแนะนำจากผู้สอน ตัวจริงที่มีประสบการณ์ตรงในการทำแผนการตลาดที่มียอดขายระดับแสนล้าน 

 

 

 

ผู้ที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้ 

• เจ้าของกิจการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน 

• คนที่ไม่ได้เป็นนักการตลาด แต่ต้องทำงานด้านนี้I

• นักการตลาดที่ต้องการเรียนรู้ Strategy Tools ใหม่ๆ

• คนที่อยากทำธุรกิจของตัวเอง

• คนที่มีขายของอยู่แล้ว อยากขายดียิ่งขึ้น

• คนที่อยากเรียนรู้การตลาด เพื่อใช้ในอนาคต

• องค์กรที่อยากส่งทีมงานมาเพิ่มเติมความรู้ด้านการตลาด 

 

 

 

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการฝึกอบรม โดย 

 

อาจารย์ ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (โค้ชป้าทับทิม) อดีต Marketing Director ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลการตลาดของ 3 ห้างดัง ทั้ง Big C, Tesco Lotus และ Makro รวมกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ทำงานการตลาด ดูแลทีมขาย ดูแลแบรนด์สินค้าบริษัทดังๆ ทั้งของกินของใช้ อาทิ เนสท์เล่ โอสถสภา ผ้าอนามัยโซฟี โฟร์โมสต์ โยโมสต์ Eversense, Personal Care, Household Products, Sole Distributor Unilever รวมมากกว่า 15 ปี ซึ่งการอบรมนี้ เน้นฝึกการเขียนแผนการตลาด, เทคนิคการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง รวมถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด ได้ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน พร้อมคําแนะนําอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ 

** ดูประวัติและประสบการณ์การทำงานผู้สอน Search Google หาชื่อ ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง ได้เลย เพียบ (ประวัติผู้สอนอย่างละเอียด ตอนท้ายเอกสาร) นอกจากนี้ อ.ปริยานุช ยังเป็น ป้าทับทิม หนึ่งในสองป้า ที่รู้จักกันดี ในนาม “ป้าชมพู่ ป้าทับทิม จากเวที Thailand’s Got Talent”  

ปัจจุบัน อ. ปริยานุช (โค้ชป้าทับทิม) ยังเป็น Professional Certified Coach (PCC) ประกาศนียบัตรโค้ชอาชีพที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA และ Certified Brain-Based Coaching & Results Trained Coach จาก NeuroLeadership Institute (NLI) by David Rock, Australia รวมทั้งได้ประกาศนียบัตรลิขสิทธิ์ Assessment Tools ที่เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนาบุคคล อาทิ Certified MBTI Practitioner ลิขสิทธิ์ของ CPP, USA และ Certified SpotLight – Facet 5 Practitioner, USA อีกด้วย

วันที่อบรม : เสาร์ 14 - อาทิตย์ 15 มิถุนายน 2566 (2 วัน) เวลา 9.30 - 16.30 น.

 

สถานที่อบรม : Boulevard Hotel Bangkok ซ.สุขุมวิท 5 (BTS นานา)

 

แนวทางการอบรม : เน้น ฝึกทักษะปฎิบัติ 70% และ บรรยาย 30% 

 

ค่าอบรม : ท่านละ 15,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) รวมเอกสาร, อาหาร 

 

ราคาพิเศษ ตามเงื่อนไขด้านล่าง เมื่อสมัครและชำระเงินไม่เกิน ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 

 

ราคา Early Bird 13,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT 7%) 

 

** ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

  ** ผู้เข้าอบรม จะได้รับ Template เพื่อเตรียมตัวก่อนวันเรียนจริง เมื่อสมัครและชำระเงินแล้ว

    

* สามารถจัด In-house หรือ Private Class เฉพาะบริษัทได้ ติดต่อรายละเอียดจากผู้สอน 

วิธีการชำระเงินค่าอบรม  

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 665-2-12784-1

ชื่อบัญชี บจก. ทูป้า คอนซัลติ้ง แอนด์ โค้ชชิ่ง

และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : napariyanuch@gmail.com 

 

ฝ่ายการเงิน ติดต่อ สุรีพร ณ ตะกั่วทุ่ง (ชมพู่) โทร 089-798-7267 

 

 

 

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน กรณีไม่เข้าร่วมอบรม 

 

** ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า 

 

 

 

กรณีนิติบุคคล จะต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ในนามของ 

 

 

 

บริษัท ทูป้า คอนซัลติ้ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 

141/2 ซอยพระรามเก้า 51 (เสรี 6) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105558052863

 

สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง : 

อ.ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง โทร 081 644 9508 Line ID : @2pacoaching   

e-mail : napariyanuch@gmail.com www.2PaCoaching.com

http://www.facebook.com/2PaCoaching  

 

 

 

 

Visitors: 25,013