Coaching Skills for Managers & Leaders : Leading Your Performance & Team

ทำไมต้องเรียน Soft Skills ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ
ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลง คือ คุณกำลังถอยหลัง 
มาพัฒนาตนเอง #UpSkills #ReSkills ในยุค Next Normal เพื่อ
ค้นพบศักยภาพตนเองที่ซ่อนอยู่
พัฒนากรอบความคิดให้เป็น #GrowthMindset 
ด้วยการเรียนรู้ศาสตร์การโค้ชที่แท้ทรูกับ โค้ช ป้าชมพู่ ป้าทับทิม อดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใหญ่ระดับชาติ  ซึ่งได้รับการรับรองเป็นโค้ชอาชีพระดับ #PCC จากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ International Coaching Federation #ICF ของอเมริกา
 
ฟังประสบการณ์การทำงานของโค้ช ป้าชมพู่ ป้าทับทิม กดลิ้งค์ http://bit.ly/2THQDYJ อ.สุรีพร และ อ.ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง
 
หลักสูตร #ทักษะการโค้ช สำหรับผู้บริหาร Coaching Skills for Success : Leading Your Performance & Team  
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่ง ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ บุคคลทั่วไป ที่รักการเรียนรู้
หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ Transform Yourself to be a Better Version และ ช่วยติดปีกให้คุณมีทักษะการโค้ช Coaching Skills
เพื่อดึงศักยภาพ พัฒนาตนเอง Self Development พาทีมงานไปสู่ความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายองค์กรแบบก้าวกระโดด เพิ่มผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความผูกพันเชิงบวกต่อองค์กรอีกด้วย
 
ฟังผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้แล้ว กดลิ้งค์ https://youtu.be/9AVK_KUIlfc
 
ชมบรรยากาศการอบรม กดลิ้งค์  https://bit.ly/2ET2fmC 
 
Coaching คืออะไร ? กดลิ้งค์ https://youtu.be/BrPnoqWlzCE
 
โค้ชชิ่งหรือกระบวนการโค้ช คือ การที่ “โค้ช” ใช้กระบวนการตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ “ผู้รับการโค้ช” (เรียกว่า โค้ชชี่) 
ได้จุดประกายความคิด เกิดการตระหนักรู้ ค้นพบคำตอบหรือทางเลือกใหม่ๆด้วยตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ (Motivation) 
หรือมีแรงผลักดันภายใน (Passion) ที่จะดึงศักยภาพและความสามารถของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ โดยก้าวข้ามอุปสรรค ความกังวลต่างๆ ที่เคยมี
 
Workshop 2 วัน ที่คุณจะได้ฝึกและเรียนรู้ 10 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ ได้แก่ :-
  1. เข้าใจความหมายของการโค้ช (Coaching) ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลที่ใช้แพร่หลายกันทั่วโลก ตามหลักของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation : ICF) ซึ่งเป็นองค์กรการโค้ชที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
  2. รู้จักรูปแบบเครื่องมือการบริหารคน ตามหลัก TAPS model 
  3. เข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ Learning Journey - J model ที่มีผลต่อความสำเร็จไปสู่เป้าหมาย
  4. เรียนรู้ Growth Mindset ที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและการเป็นผู้บริหารขององค์กร และ Fixed Mindset ที่ทำให้คุณไม่ก้าวหน้าในชีวิต
  5. หลักการตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จด้วย SMART Goal
  6. ทักษะการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อสร้างสัมพันธ์เชิงลึก (Communication Skills for Rapport Building)
  7. การสร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง ผ่านการเข้าใจและรู้จักตัวตนที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็ง (Self-Personnal Exploration – Deep Dive under Iceberg)  
  8. ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening Skills) : ฟังแบบโค้ช ต้องฟังอะไร ฟังอย่างไรให้ได้ยินสิ่งที่ผู้รับการโค้ชไม่ได้พูดออกมา และอุปสรรคที่มีต่อการฟัง
  9. เทคนิคการถามเพื่อกระตุ้นความคิด (Asking Questions Techniques) : โค้ชต้องถามอย่างไร ให้ผู้รับการโค้ชเกิดความคิด ก้าวข้ามอุปสรรค และลงมือทำ
  10. เทคนิคการโค้ชเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ด้วย GROW Model เพื่อช่วยดึงศักยภาพทีมงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ทำให้มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต
หลักสูตร 2 วัน เน้นปฎิบัติฝึกทักษะการโค้ช 70% บรรยาย 30% 
 
รุ่น 16 : 22 - 23 มิ.ย.66 รายละเอียด กดลิ้งค์ https://bit.ly/3Xb2DzA
 
สถานที่จัดอบรม : Workwize เดอะสตรีท รัชดา ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรม Exit 4)
 
 
ราคา Pre-Sales 12,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
 
สมัคร 2 คน เหลือคนละ 10,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
เมื่อสมัครและชำระค่าอบรม ไม่เกิน ศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
 
ชำระหลังวันที่ 16 มิ.ย.66 ราคา 15,000 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 
ไม่รวม อาหารกลางวัน สถานที่อบรม มีร้านอาหารมากมายให้ท่านเลือกตามชอบ
 
**เงื่อนไขการลดราคาแต่ละรุ่น กดดูรายละเอียดตามลิ้งค์ข้างบน 
 
** ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
สอบถามเพิ่มเติม Line@ : @2pacoaching กดลิ้งค์ https://line.me/R/ti/p/%402pacoaching
โทร. 081-644-9508 
Visitors: 25,219