เกี่ยวกับ ทูป้า

บริษัท ทูป้า คอนซัลติ้ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด โดย โค้ชป้าชมพู่ สุรีพร ณ ตะกั่วทุ่ง และ โค้ชป้าทับทิม ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง อดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใหญ่มากว่า 25 ปี จึงเข้าใจธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลายเป็นอย่างดี จึงมุ่งเน้นนำองค์ความรู้ทั้ง Professional Skills, Soft Skills และประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด การขาย และการบริหารทีมงาน มาพัฒนาเป็นหลักสูตรต่างๆ สำหรับผู้บริหาร ผู้นำ หัวหน้างาน ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ และนำเครื่องมือพัฒนาบุคคลากรมาใช้ในหลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดอีกด้วย จะเห็นได้จากการตอบรับที่ดีจากองค์กรใหญ่ๆที่เชื่อมั่นใช้บริการของเรา อาทิ เมืองไทยประกันชีวิต, BEC-Tero Entertainment, สสส., ม.รังสิต, Tipco, Mazars, RX company, Eisai, Takeda, หน่วยงานมหาวิทยาลัย เช่น ม.เกษตรศาสตร์, ม.ขอนแก่น และโรงพยาบาล

นอกจากนี้ โค้ชป้าชมพู่ โค้ชป้าทับทิม เป็นโค้ชอาชีพ Certified Coach ระดับ PCC และ ACC ที่ได้รับการรับรองของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ และเป็น Certified Brain-Based Coaching และ Results Trained Coach ของ NeuroLeadership Institute รวมทั้งเป็น Certified MBTI Assessment Tools และ Certified SpotLight - Facet5 ทำให้ท่านมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานสากลของโค้ชทั้งสอง 

Visitors: 33,582