หน้าแรก

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Public Training :  
Coaching for Success : Leading Your Performance & Team “ติดปีกผู้จัดการด้วยทักษะการโค้ชและการเป็นเมนทอร์”  
 
รายละเอียดหลักสูตร 2 วัน เวลา 9.00 -16.30 น
รุ่น 11 : จันทร์ 21 - อังคาร 22 มกราคม 2562 
รุ่น 12 : เสาร์ 9 - อาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2562 
สถานที่:โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ ซ.สุขุมวิท 5 (BTS นานา )
รับไม่เกิน 12 คน เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกการโค้ช
 
สอบถามเพิ่มเติม Line@ : @2pacoaching 
โทร.081-644-9508
 
หลักสูตรฝึกทักษะการโค้ชที่จะติดปีกให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานในองค์กรของคุณ ได้ดึงศักยภาพของตนเองและทีมงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรแบบก้าวกระโดด เพิ่มผลการปฎิบัติงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความผูกพันเชิงบวกต่อองค์กรอีกด้วย
 
ดังนั้น จึงขอเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้นำให้สามารถใช้ทักษะการโค้ช ด้วย Workshop ที่ทำให้ผู้จัดการได้ “ฟัง-คิด-ถาม” แบบโค้ชและได้เรียนรู้ 7 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ ได้แก่ :-
1.เรียนรู้ Mindset ที่สำคัญของการเป็นโค้ช และ Mistakes ที่ทำให้การโค้ชไม่สำเร็จ
2.ทักษะการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการโค้ช (Communication Skills to Build Trust in Coaching) 
3.เข้าใจ รู้จักตัวตน ผ่านการสำรวจทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง (Self-Personal Exploration – Deep Dive under Iceberg)  
4.การฟังแบบโค้ช(Listen like a Coach): โค้ชฟังอะไร ฟังอย่างไรให้ได้ยินสิ่งที่ผู้รับการโค้ชพูดและไม่ได้พูดออกมา 
5.การคิด แบบ โค้ช (Think like a Coach): โค้ชคิดอย่างไรจึงพาผู้รับการโค้ชไปสู่เป้าหมายได้  
6.การถาม  แบบ โค้ช (Ask like a Coach)  โค้ชถามอย่างไรให้ผู้รับการโค้ชเกิดการกระตุ้นความคิด ก้าวข้ามอุปสรรค และลงมือทำ
7.หลักการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง ด้วย GROW Model
    • Logo 2 Pa มีคำไทย.jpg
      บริษัท ทูป้า คอนซัลติ้ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด โดย โค้ชป้าชมพู่ สุรีพร ณ ตะกั่วทุ่ง และ โค้ชป้าทับทิม ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง อดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กรใหญ่มากว่า 25 ปี จึงเข้าใจธุ...
Visitors: 32,624